Y Pymtheg Olaf    

 cliciwch YMA i wylio blas o'r rhaglen


 Y Pymtheg Olaf

 

Bydd cyn flaenasgellwr Cymru a Llanelli, Dafydd Jones yn mynd ar drywydd Y Pymtheg Olaf ar S4C nos Sul, 9 Tachwedd, mewn rhaglen arbennig fydd yn dilyn hanes tîm rygbi Cymru 1914.

Roedd tîm rygbi rhyngwladol Cymru yn 1914 yn dîm hynod lwyddiannus ac yn cynnwys llawer o'r chwaraewyr a oedd wedi ennill tair Camp Lawn rhwng 1908 a 1911. Roedden nhw'n cael eu hadnabod fel carfan rymus tu hwnt yn gorfforol, llysenw eu blaenwyr oedd y 'terrible eight". Roedd hyn mewn cyfnod ymhell cyn i'r gêm fynd yn broffesiynol, ac roedd sawl crefft gwaith yn y tîm, gyda'r gweinidog Jenkin Alban Davies o Aberaeron yn gapten ar y garfan.

Ond yn ystod Y Rhyfel Mawr a ddechreuodd yn 1914, ymrestrodd naw ohonynt yn y fyddin, chwe wythnos wedi eu gêm ryngwladol olaf yn erbyn Iwerddon.

 

 cliciwch YMA i gwylio blas o'r rhaglen

Y Pymtheg Olaf S4C


Y Pymtheg Olaf S4C

stephen hart national geographic cameramandyn camera s4/c stephen hartstephen hart sky cameramanstephen hart discovery channelstephen hart dyn camera

 

CROESO

Mae Stephen Hart yn berson camera a goleuo /cyfarwyddwr ffotograffiaeth yn y Deyrnas Unedig. Yn gweithio o Gaerdydd, mae gan Stephen dros 24 mlynedd o brofiad mewn darlledu ac yn ystod y cyfnod hwn mae wedi gweithio ar ddogfennau  i’r rhan fwyaf o ddarlledwyr uchel eu parch, sianeli fel National Geographic, History, BBC, Sky, Discovery ac S4C.

Gydag agwedd arloesol, mae’n cynhyrchu gwaith camera eithriadol, yn creu ffotograffiaeth gyfoeth a hudol bob tro, yn gyflym ac o fewn terfynau amser. Mae ei sgiliau goleuo yn ei wneud yn ddewis amlwg ar gyfer unrhyw brosiect. Os yw’n goleuo cyfweliad syml neu ddarn o gerddoriaeth gorawl /cerddorfaol mawr mewn eglwys gadeiriol, bydd yn creu’r naws iawn i unrhyw gynhyrchiad.

Mae ei waith wedi ei werthfawrogi a’i gymeradwyo gan swyddogion sianeli yn Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau. Mae Stephen wedi hen arfer gweithio dan bwysau ac mewn lleoliadau ac amgylcheddau gelyniaethus yn defnyddio pob fformat digidol. Mae’n deithiwr o fri ac mae wedi gweithio ym mhedwar ban byd.

Mae Stephen yn ymroddedig i wthio’r ffin weledol a chroesawu technoleg a thechnegau newydd, ac mae’n defnyddio pob un ohonynt ym mhob agwedd o’i waith - drama, dogfen, hysbysebion a chorfforaethol. Beth bynnag yw’r prosiect, bydd Stephen ar y blaen yn gwneud iddo edrych yn wych.