Wingman Films

Cinematic Drone Photography


Mae Wingman Films yn cynnig gwasanaethau dronau sinematig yng Nghymru, De Orllewin Lloegr, yn ogystal â chyfandir Ewrop, UDA a thiriogaethau eraill ym mhedwar ban byd. Mae Stephen Hart yn llywiwr dronau hynod fedrus a chymwys sy’n cyflwyno delweddau sinematig trawiadol o’r awyr. Mae ganddo drwydded CAA ar gyfer y DU a thrwydded FAA ar gyfer UDA. Stephen yw Cyfarwyddwr Wingman Films Ltd a fe yw’r unig un a fydd yn hedfan dan faner Wingman.

Arbeniga’r cwmni mewn dronau ysgafn, o’r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer rhaglenni dogfen teledu o’r safon uchaf. Gan saethu mewn 4k, mae’r dyfeisiau awyr hyn yn hawdd eu cludo sydd yn ddelfrydol i saethu ar sawl lleoliad, mewn ardaloedd prysur, ar lefel isel ac o dan do.

Mae gan Wingman Films yswiriant llawn, mae’n cydymffurfio â’r asesiadau risg a’r polisïau iechyd a diogelwch llymaf ac mae ganddo record diogelwch o 100 y cant. Dyma’r cyflenwr gwasanaethau dronau sy’n cael ei ffafrio gan ITV/ First Option yn y DU. Mae’r cwmni hefyd yn brofiadol wrth ddelio â’r holl ganiatadau perthnasol a’r gwaith papur iechyd a diogelwch angenrheidiol.

Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth / dyn camera goleuo a llywiwr dronau yn y DU gyda 30 mlynedd a mwy o brofiad yw Stephen Hart. Gyda phrofiad o weithio ar nifer o sioeau arobryn, arbeniga Stephen mewn ffilmiau dogfen o’r safon uchaf, rhaglenni dan arweiniad cyflwynwyr, rhaglenni cerddoriaeth, diddordeb dynol, ail-greu hanes ac antur. Mae Stephen yn cynhyrchu sinematograffi ysbrydoledig gan ddefnyddio’r technolegau camera mwyaf arloesol. Mae wedi ffilmio’n helaeth ym mhedwar ban byd ac yn ei famwlad yng Nghymru, ac i ddarlledwyr uchaf eu parch y diwydiant fel y National Geographic Channel, BBC a Discovery.

Mae Stephen yn ymroi i gyflwyno deunydd gweledol rhagorol ar gyfer pob prosiect. Mae’n aelod criw ac yn arweinydd siriol, uchel ei gymhelliant a dibynadwy. Dyma weithiwr proffesiynol, hawddgar sy’n ymfalchïo mewn sicrhau bod y canlyniadau gorau posibl yn cael eu cyflwyno’n brydlon ac yn unol â’r gyllideb.

 

Clients and Recent Projects