Stephen Hart

Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth

Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth / Dyn Camera Goleuo / Llywiwr Dronau / Cyfarwyddwr

Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth yn y DU gyda 30 mlynedd a mwy o brofiad yw Stephen Hart. Gyda phrofiad o weithio ar nifer o sioeau arobryn, arbeniga Stephen mewn ffilmiau dogfen o’r safon uchaf, rhaglenni dan arweiniad cyflwynwyr, rhaglenni cerddoriaeth, diddordeb dynol, ail-greu hanes ac antur. Mae Stephen yn cynhyrchu sinematograffi ysbrydoledig gan ddefnyddio’r technolegau camera mwyaf arloesol. Mae wedi ffilmio’n helaeth ym mhedwar ban byd ac yn ei famwlad yng Nghymru, ac i ddarlledwyr uchaf eu parch y diwydiant fel y National Geographic Channel, BBC a Discovery.

Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth yn y DU gyda 30 mlynedd a mwy o brofiad yw Stephen Hart. Gyda phrofiad o weithio ar nifer o sioeau arobryn, arbeniga Stephen mewn ffilmiau dogfen o’r safon uchaf, rhaglenni dan arweiniad cyflwynwyr, rhaglenni cerddoriaeth, diddordeb dynol, ail-greu hanes ac antur. Mae Stephen yn cynhyrchu sinematograffi ysbrydoledig gan ddefnyddio’r technolegau camera mwyaf arloesol. Mae wedi ffilmio’n helaeth ym mhedwar ban byd ac yn ei famwlad yng Nghymru, ac i ddarlledwyr uchaf eu parch y diwydiant fel y National Geographic Channel, BBC a Discovery.

Mae Stephen yn ymroi i gyflwyno deunydd gweledol rhagorol ar gyfer pob prosiect, boed y rheiny’n rhai uchel-ael neu gymedrol. Mae’n aelod criw ac yn arweinydd siriol, uchel ei gymhelliant a dibynadwy. Dyma weithiwr proffesiynol, hawddgar sy’n ymfalchïo mewn sicrhau bod y canlyniadau gorau posibl yn cael eu cyflwyno’n brydlon ac yn unol â’r gyllideb.LLYWIWR CAMERA

Mae Stephen yn ddyn camera dawnus ac arbenigol gyda 30 mlynedd o brofiad amrywiol. Mae’n gysurus dan bwysau, wedi iddo hogi ei sgiliau ar deledu byw, lle dim ond un cyfle sydd i ffilmio a dim lle am wallau. Mae Stephen yr un mor hapus yn gweithio ar draciau, gyda gimbal, trybedd neu gyda chamera ar yr ysgwydd.


Goleuo

Mae Stephen wedi creu delweddau trawiadol ar gyfer senarios amrywiol di-ri, gan gynnwys popeth o oleuo Cerddorfa Symffoni a Chorws y BBC, olyniaeth gymhleth i ddramâu, arddangosiadau gwyddonol manwl gywir a sesiynau ffilmio glamor.

“Yn y golau iawn, ar yr adeg iawn, mae popeth yn eithriadol.” – Aaron Rose, Cyfarwyddwr ac Artist Ffilm


PEILOT A LLYWIWR DRONAU

Mae Stephen yn llywiwr dronau arbenigol, cymwys, gyda phrofiad o gyflwyno delweddau awyr sinematig. Gyda thrwydded CAA ar gyfer y DU a thrwydded FAA ar gyfer UDA, mae gan Stephen, o Wingman Films, record heb ei ail am ddiogelwch ac mae’r cwmni ymhlith y darparwyr gwasanaeth dronau sy’n cael ei ffafrio gan ITV.


Wingman Films – Ffotograffiaeth Dronau Sinematig


ARWEINYDD TÎM/CYFARWYDDO

Mae Stephen yn gyfarwyddwr ffotograffiaeth yng Nghymru, sydd wedi hen arfer â theithio, ac mae wedi gweithio ar brosiectau ym mhedwar ban byd. Mae ei galon y tu ôl i’r camera, ond mae Stephen hefyd yn gyfarwyddwr lleoliad medrus.

Mae’n arweinydd tîm adeiladol sydd wedi arfer annog a chymell doniau ar y sgrin, a hynny ar draws gwahanol genres teledu. P’un ai bod ei rôl yn golygu cefnogi cyflwynydd i gyflawni’r cyflawniad gorau posibl o ddarn i’r camera, neu cydlynu olyniaeth antur ar gadwyn mynyddoedd uchaf Gogledd America, mae pwyll a phrofiad Stephen gyda phobl yn ei alluogi i sicrhau perfformiad ardderchog gan bob aelod o’r criw.

Mae’n gwerthfawrogi ac yn gwybod sut i roi polisïau cydymffurfiaeth ar waith, ac yn llawn empathi bob amser i les y criw.

Mae Stephen yn gadarnhaol ac yn hynod amryddawn wrth weithio mewn lleoliadau heriol, anturus a dan amodau anodd eu rhagweld. Mae’n torchi llewys ac yn ddyfeisgar wrth ffilmio ac yn fodlon rhoi rigiau dyfeisiau awyr at ei gilydd, gosod treigl amser, rhedeg gyda gimbalau a chodi rhediadau camera ar gebl er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau posibl.

 


Mae Stephen yn gwthio’r ffiniau gweledol drwy’r amser, drwy ddefnyddio technoleg arloesol gan gynnwys mini gamera, gimbalau, camerâu cebl, systemau tracio, llithryddion, treigl amser ac unedau rheoli symudiadau. Mae Stephen wrthi’n ffilmio ar gamera Arri Amira yn ogystal ag amryw systemau Sony.

Rhydd ‘golwg’ Arri deimlad tebyg i ffilm yn syth. Camera maes grymus a dibynadwy ydyw sydd wedi’i roi at ei gilydd ar gyfer rhaglenni dogfen o’r safon uchaf; at ddiben cyflymder ac i bobl camera. SH

Cysylltwch i gael rhestr lawn o’r offer.

Mae ATA Carnet ar gael.PROSIECTAU A CLEIENTIAID